O programu

Program je určen:

 • zájemcům o herní práci („playwork“, „playtherapy“) – ať už v této oblasti pracují, nebo o takové profesi uvažují
 • lidem, kteří přicházejí do kontaktu s nemocnými a hospitalizovanými dětmi a/nebo dospělými
 • těm, kdo se starají o děti a/nebo dospělé se zvláštními potřebami nebo s poruchami učení

Student během třísemestrálního studia získá:

 • teoretické znalosti (zdravotnické obory, ošetřovatelství, organizace zdravotnictví, vybrané kapitoly z psychologie, sociologie a sociální práce, pastorační práce, etika, legislativa)
 • praktické dovednosti (herní práce, komunikace, klientská advokacie)
 • větší schopnost interpretovat předmětné a sociální prostřední a identifikovat potřeby druhých lidí
 • větší schopnost vlastní sebereflexe
 • širší obzor a vyšší míru osobní kultivace

Vzdělávací program je koncipován tak, aby poskytoval ucelené vědomosti a dovednosti v oblasti ošetřovatelské a herní práce a komunikace. Náplň učebního programu je rozdělena do čtyř skupin:

 • kurzy herní práce – teoretická a praktická průprava (Metodologie herní práce, Komunikace a základy veřejného vystupování, Tvůrčí dílny, Metody sociální práce, Spiritualita a pastorační péče, Přístupy k osobám se speciálními potřebami, Specifika práce s postiženým dítětem, Problematika rané péče a speciální podpory postiženého dítěte aj.)
 • kurzy individuální a souvislé praxe – praxe realizované na jednotlivých pracovištích (mezi hlavní cíle praxe bude patřit: integrace poznatků z ošetřovatelské a herní práce, formování profesionálních vlastností a komunikativních dovedností herního specialisty, rozvoj praktických dovedností při přípravě na zákroky u vybraných diagnóz, rozbor typických i netypických problémových situací v institucionální a domácí péči, zpracovávání podkladů pro samostatný projekt)
 • kurzy ošetřovatelských předmětů – teoretické i praktické kurzy s vymezenou problematikou (Ošetřovatelství v klinických oborech, Ošetřovatelské postupy, Klinická propedeutika atp.)
 • souborná závěrečná zkouška – bude sestávat z prezentace samostatného projektu a vykonání teoretické zkoušky z komplexu předmětů herní práce a ošetřovatelských předmětů (součástí praktické zkoušky bude řešení modelové situace)

Informace o novém běhu studijního programu vyšla také v časopisech Florence a Medical Tribune.