Přijímací řízení

Do studia třísemestrálního programu mohou být přijati absolventi středních škol, kteří ukončili předchozí studium maturitní zkouškou, splňují zdravotní kritéria a podmínky přijímacího řízení. Nerozhoduje věk, ani typ předchozího studia, podstatná je motivace ke studiu a osobnostní předpoklady uchazeče.

Zájemci bez ukončeného středoškolského vzdělání mohou absolvovat redukovanou verzi programu, která je připraví na výkon práce herního asistenta (play assistant) – v případě zájmu o tuto podobu kurzu prosím kontaktujte organizátory individuálně e-mailem nebo telefonicky na čísle 775 204 109.

Přijímací pohovory mají formu motivačního pohovoru, konat se budou ve třech termínech:

  • 2. března 2020 od 14:00 do 17:00 v budově SZŠ a VOŠZ, Karlovarská 99, Plzeň
  • 4. března 2020 od 12:00 do 16:00 v Městské nemocnici, pavilon B (Dětské lékařství), Janovského 2825/8, Ostrava–Fifejdy
  • 6. března 2020 od 13:00 do 18:00 v budově Skautského institutu, Staroměstské nám. 1/4, Praha

Zájemci, kteří se z vážných důvodů nebudou moci k pohovoru dostavit, si do 29. 2. 2020 mohou na čísle 775 204 109 telefonicky dohodnout náhradní termín pohovoru. O náhradní termín je možno požádat rovněž prostřednictvím e-mailu.

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku ve formátu Word si prosím stáhněte ZDE (alternativně ji lze stáhnout i ve formátu PDF) a vyplněnou (možno i jako sken) zašlete na adresu klicek@klicek.org. Nezapomeňte prosím zaškrtnout datum, v němž se chcete pohovoru zúčastnit.

Cena programu
Plná cena programu činí 7.000,- Kč za semestr. V odůvodněných individuálních případech (např. výrazně špatná sociální situace uchazeče) mohou na základě písemné žádosti přijatého studenta organizátoři programu rozhodnout o snížení ceny (sociální stipendium) či individuálním nastavení splátkového kalendáře.