Přijímací řízení

Do studia třísemestrálního programu mohou být přijati absolventi středních škol, kteří ukončili předchozí studium maturitní zkouškou, splňují zdravotní kritéria a podmínky přijímacího řízení. Nerozhoduje věk, ani typ předchozího studia, podstatná je motivace ke studiu a osobnostní předpoklady uchazeče.

Zájemci bez ukončeného středoškolského vzdělání mohou absolvovat redukovanou verzi programu, která je připraví na výkon práce herního asistenta (play assistant) – v případě zájmu o tuto podobu kurzu prosím kontaktujte organizátory individuálně e-mailem nebo telefonicky na čísle 775 204 109.

Přijímací pohovory mají formu motivačního pohovoru. Uchazeči, kteří je absolvovali v roce 2020, byli ke studiu přijati a o zahájení programu budou s předstihem vyrozuměni.

Případní další zájemci se mohou ozvat prostřednictvím e-mailu a my jim zašleme informaci o konání nejbližších doplňkových termínů.

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku ve formátu Word si prosím stáhněte ZDE (alternativně ji lze stáhnout i ve formátu PDF) a vyplněnou (možno i jako sken) zašlete na adresu klicek@klicek.org. Nezapomeňte prosím zaškrtnout datum, v němž se chcete pohovoru zúčastnit.

Cena programu
Plná cena programu činí 7.000,- Kč za semestr. V odůvodněných individuálních případech (např. výrazně špatná sociální situace uchazeče) mohou na základě písemné žádosti přijatého studenta organizátoři programu rozhodnout o snížení ceny (sociální stipendium) či individuálním nastavení splátkového kalendáře.